Gun och Olof Engqvists stipendium

15 nov 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nina Burton Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2007.

Stipendiet utgår ur Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagman Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2002 P. C. Jersild, 2003 Folke Isaksson, 2004 Curt Bladh, 2005 Leif Zern och 2006 Magnus Eriksson. Stipendiebeloppet är 160 000 kronor.
 
Nina Burton är författare, kritiker och översättare, född 1946 och bosatt i Stockholm. Nina Burton blev fil. dr. vid Stockholms universitet 1984. Hon är ledamot av Samfundet De Nio sedan 1994 och mottog Gerard Bonniers essäpris 2006.

Verk (urval):
Mellan eld och skugga : studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström. Diss. 1984
Bakom den gröna dörren. 1987
Den hundrade poeten : tendenser i fem decenniers poesi. 1988
Resans syster, poesin : en lyrisk karta på elva språk. 1993
Det splittrade alfabetet : tankar om tecken och tystnad mellan naturvetenskap, teknik och poesi. 1998
De röda minustalen. 2000
Det som muser viskat : sju frågor och hundra svar om skapande och kreativitet. 2002
Den nya kvinnostaden : pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år. 2005