Gun och Olof Engqvists stipendium

4 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nathan Shachar Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2017. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagmannen Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2013 Torbjörn Elensky, 2014 Jan Olov Ullén, 2015 Per Landin och 2016 Carl Erland Andersson. Stipendiebeloppet är på 175 000 kronor.

Nathan Shachar är författare och journalist, född 1951. Efter studier i bland annat turkiska och arabiska har han under många år arbetat som korrespondent för Dagens Nyheter i Jerusalem men även under en tid som tidningens bevakare av Latinamerika.

Nathan Shachar har skrivit flera böcker om situationen i Mellanöstern och i Latinamerika men har även författat ett par litteraturhistoriska verk. 1998 utgavs Under stjärnorna – ett ofullbordat självporträtt med förord och noter av Nathan Shachar och 2006 kom Blodseld och nordisk längtan – Oscar Levertin och hans tid. Shachars senaste verk är Sin egen värsta fiende. Essäer om det spanska inbördeskriget, som utkom förra året.