Gun och Olof Engqvists stipendium

29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Berg Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2019. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagmannen Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Per Landin (2015), Carl Erland Andersson (2016), Nathan Shachar (2017) och Anita Goldman (2018). Stipendiebeloppet är på 175 000 kronor.

Bengt Berg är poet och bokförläggare, född 1946 och bosatt i Torsby. Han debuterade 1974 med diktsamlingen Där drömmen slutar och har sedan dess givit ut ett stort antal böcker. Den nordiska naturen, samhället vi lever i och världen runt om är centrala teman i hans diktning.

Bergs dikter finns översatta till ett flertal språk och han har deltagit i poesifestivaler i bland annat Latinamerika, Asien och runt om i Europa.

Berg har också arbetat som folkbildare och var under drygt tio år en av redaktörerna för tidskriften Rallarros. Han driver sedan 1990 Heidruns Bokförlag och är även verksam som berättare, föreläsare och ledare för skrivarverkstäder.

Verk i urval

Där drömmen slutar, 1974
Värmländska dagar, 1975
Vid Frykens ände, 1997
Calibariel: en Frödingbok, 2000
Värld: dikter 1974–2004, 2004
I Indialand, reseskildring, texter, dikter, foton, 2007
Kanske finns det fina dagar, 2008
Mellan Nordkap och Syrakusa, betraktelser, 2011
Dikter genom 40 år, 2014
En man i grönt går över gatan i Dhaka, 2016
Jag går där jag gick, 2018