Gun och Olof Engqvists stipendium

5 maj 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael Nydahl Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2022. Stipendiebeloppet är på 175 000 kronor.

Mikael Nydahl, född 1973 och bosatt i Linderöd, är förläggare, översättare och kritiker med inriktning på slavisk och baltisk litteratur. Utöver detta undervisar han på magisterprogrammet i skönlitterär översättning från ryska vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Nydahl är grundare av förlaget Ariel och har via det introducerat en mängd författarskap för den svenska läsekretsen, däribland Nobelpristagaren Olga Tokarczuk. Han har visat starkt engagemang för författares och journalisters villkor i Ryssland, Belarus och Ukraina och bland annat varit medredaktör för Ett år i Belarus – röster inifrån en folkresning (bokförlaget Atlas, 2021).

Gun och Olof Engqvists stipendium utgår ur Stiftelsen Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagmannen Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Nathan Shachar (2017), Anita Goldman (2018), Bengt Berg (2019), Henrik Berggren (2020) och Sigrid Combüchen (2021).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02

Om Akademiens priser: https://www.svenskaakademien.se/akademiens-priser