Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Gun och Olof Engqvists stipendium

2010-11-19

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åke Lundqvist Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2010.

Stipendiet utgår ur Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagman Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2005 Leif Zern, 2006 Magnus Eriksson, 2007 Nina Burton, 2008 Carl Otto Werkelid och 2009 Mikael van Reis. Stipendiebeloppet är 160 000 kronor.

Åke Lundqvist är journalist, författare och kritiker, född 1940 och bosatt i Sollentuna. Han var under många år medarbetare på Dagens Nyheter. År 2007 erhöll han Samfundet De Nios särskilda pris.

Verk i urval:
--- Och köparen blir nöjd; fem författare och deras publik. 1976
Masslitteraturen – förströelse, förförelse, fara? 1977
Från sextiotal till åttiotal – färdvägar i svensk prosa. 1981
Ingen vet vad Europa betyder. Resor, möten och rep. 1995
Goethes tystnad – en essä. 1999
Vildåsnans törst – en bok om den hebreiska bibeln. 2006
Sönder och samman. Om skrivandets strävan och läsandets lockelser. 2009