Gun och Olof Engqvists stipendium

16 nov 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulrika Wallenström Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2011.

Stipendiet utgår ur Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagman Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2006 Magnus Eriksson, 2007 Nina Burton, 2008 Carl Otto Werkelid, 2009 Mikael van Reis och 2010 Åke Lundqvist. Stipendiebeloppet är 160 000 kronor.

Ulrika Wallenström är översättare, född 1944. Hon översätter från tyska språket och har tidigare erhållit flera litteratur- och översättarpriser för sitt arbete. Hennes senaste översättning, av Thomas Manns Bergtagen, har uppmärksammats i flera sammanhang.

Bland de författare Ulrika Wallenström översatt kan nämnas Heinrich Böll, Alfred Döblin, Durs Grünbein, Thomas Mann, Christoph Ransmayr, Winfried Georg Sebald, Tilman Spengler, Kurt Tucholsky och Peter Weiss.