Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Gustavianska stipendiet

2024-04-25

 Sara Ekström, Foto Foto Sören Andersson,  Stockholms Universitet
Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Svenska Akademien har tilldelat Sara Ekström sitt gustavianska stipendium för år 2024. Stipendiet är på 50 000 kronor.

Sara Ekström, född 1989 och bosatt i Stockholm, är fil.dr i idéhistoria, verksam som lektor vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2023 med avhandlingen Att styra genom känslor. Regeringskonst i tre gustavianska projekt som behandlar idéer om politiskt styrande och den mänskliga naturen, aktualiserade under sent 1700-tal. I avhandlingen undersöks tre av Gustaf III:s projekt: Vasaorden (1772), den nationella dräkten (1778) och Svenska Akademien (1786). Avhandlingen behandlar hur känslor och begär problematiserades: Vilka mänskliga drivkrafter skulle uppmuntras? Vilka skulle inte uppmuntras? Varför? Hur? På så sätt undersöker Ekström hur en enväldig härskare under sent 1700-tal kunde plocka upp element som kan betecknas som liberala i sin styrning – men också hur det parallellt fanns andra, äldre, idéer om hur den mänskliga naturen fungerade och bäst skulle styras.

Ekström har också skrivit artikeln ”Att styra som en filosof: Gustav III:s känslopolitik genom Gustav Vasa-skulpturens invigning” (i Lychnos, 2022).

Svenska Akademiens gustavianska stipendium instiftades 1982 och utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Mikael Ahlund (2018), Marianne Molander Beyer (2019), Rebecka Lennartsson (2020) och Mark Tatlow (2022).

Svenska Akademien verkar för svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Se vidare svenskaakademien.se/akademiens-priser.

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02