Ida Bäckmans stipendium

23 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sverker Sörlin Ida Bäckmans stipendium för år 2016. Stipendiet utdelas vartannat år och utgår ur en stiftelse, grundad på en 1953 donerad fond till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne. Stipendiet syftar till att ”främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda”. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2010 Björn Håkanson, 2012 Richard Swartz och 2014 Kristian Petri. Prisbeloppet är 90 000 kronor.

Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare, född 1956 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr 1988 vid Umeå universitet med avhandlingen Framtidslandet – debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. Sedan 2007 är han professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på Kungl. Tekniska Högskolan. 2011 blev han hedersdoktor vid Åbo universitet.

Verk på senare tid:
Den blinde skaparen. En essä om Darwin och livets sammanhang. 2009
Kroppens geni – Marit, Petter och skidåkningen som lidelse. 2011
Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region. 2013
The future of nature. Documents of global change. Med Libby Robin och Paul Warde. 2013
Pianona i Västerbotten – det politiska och politikens platser. 2014
Rädslan för svaghet. En berättelse om smärta, sjukdom och löje. 2014