Johan Lundblads pris

28 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ida Östenberg Johan Lundblads pris för år 2016. Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan Lundblad (1753-1820) var klassisk filolog, präst och professor i romersk vältalighet och poesi i Lund. 1789 instiftades det Lundbladska priset, som delades ut av Svenska Akademien fram till 1833. Akademien beslutade 180 år senare att dela ut ett nytt pris i Johan Lundblads namn. De första mottagarna har varit 2013 Johan Tralau, 2014 Lars Rydbeck och 2015 Anders Cullhed. Prisbeloppet är på 80 000 kronor.

Ida Östenberg är historiker, född 1965 och bosatt i Uddevalla. 2003 blev hon fil.dr och är knuten till Göteborgs universitet som docent och forskare i antikens kultur och samhällsliv. Hennes forskningsområden kretsar kring antikens Rom, dess historia och mentalitet. Bland olika företeelser hennes forskning riktats mot märks bland annat stadskultur, skådespel, ritualer, krig och kroppsuppfattning.

Bland andra forskningsområden Ida Östenberg arbetat med kan nämnas det klassiska arvet och forntidens efterantika historia. Hon är en återkommande skribent i Svenska Dagbladet och har varit redaktör för olika utgåvor inom det antikhistoriska området.