Johan Lundblads pris

29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erik Petersson Johan Lundblads pris för år 2019. Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan Lundblad (1753–1820) var klassisk filolog, präst och professor i romersk vältalighet och poesi i Lund. 1789 instiftades det Lundbladska priset, som delades ut av Svenska Akademien fram till 1833. Akademien beslutade 180 år senare att dela ut ett nytt pris i Johan Lundblads namn. De senaste årens mottagare har varit Anders Cullhed (2015), Ida Östenberg (2016), Tore Janson (2017) och Tomas Lappalainen (2018). Prisbeloppet är på 80 000 kronor.

Erik Petersson är författare och historiker, född 1985. Han disputerade 2017 vid Linköpings universitet. Peterssons forskning handlar främst om nordiskt 1500- och 1600-tal och han har skrivit en rad böcker om ämnet, bland annat biografier över Karl IX och Per Brahe den yngre.

Verk i urval

Maktspelerskan: drottning Kristinas revolt, 2011
Drottning utan land: Kristina i Rom, 2013
Furste av Norden: Kristian Tyrann, 2017
Sårade soldater. Livet efter stormaktstidens krig, 2017