Kallebergerstipendiet

1 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pär Hansson Kallebergerstipendiet för år 2016. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden, som utgörs av Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donationsmedel, som överlämnades till Akademien 1977. Stipendiet utdelas för litterär verksamhet med företräde för lyrik. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2012 Lotta Olsson, 2013 Anna Hallberg, 2014 Jenny Tunedal och 2015 Jonas Modig. Prisbeloppet är på 50 000 kronor.

Pär Hansson är poet, född 1970 och bosatt i Stockholm. Han har bland annat studerat vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö och genomgått utbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Därefter har han vid sidan om sitt eget författarskap varit redaktionsmedlem i kulturtidskriften Gräs och även fungerat som handledare på skrivarkursen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Verk i urval:
Ruckel. 1998
Familjekista. 2001
Lavinflaggor. 2005
Motorsågsminne. 2009
Vi plockar bär i civilisationen. 2012
Kajak. 2016