Kallebergerstipendiet 2020

14 dec 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Börje Lindström Kallebergerstipendiet för år 2020. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donation. Det skall delas ut för litterär verksamhet med företräde för lyrik. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Pär Hansson (2016), Jila Mossaed (2017), Anna Jörgensdotter (2018) och Lina Hagelbäck (2019). Prisbeloppet är 60 000 kronor.

Börje Lindström är dramatiker och författare, född 1952 och bosatt i Stockholm. Under 1970-talet arbetade han som redaktör för tidskrifterna Rallarros och Lyrikvännen. Mot slutet av samma decennium debuterade han också som dramatiker, framför allt med en inriktning på barnteater. Till hans mest uppmärksammade och spelade pjäser hör ”Sprit”: en pjäs för barn om vuxnas alkoholvanor (1978). Lindström har sedan dess skrivit inom en rad genrer, såväl barn- och ungdomsböcker som pjäser och diktsamlingar. Bland diktsamlingarna kan särskilt nämnas Nordvästpassagen (1983) om den tragiska Franklinexpeditionen 1845. Lindströms senaste bok är diktsamlingen På kyrkogården i södra Lappland från år 2020.