Kallebergerstipendiet

10 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ida Börjel Kallebergerstipendiet för år 2009.

Stipendiet utgår ur Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donationsmedel, överlämnade till Akademien 1977, och skall utdelas för litterär verksamhet med företräde för lyrik. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2004 Håkan Sandell, 2005 Johannes Anyuru, 2006 Helena Eriksson, 2007 Marie Silkeberg och 2008 Leif Holmstrand. Prisbeloppet är på 50 000 kronor.

Ida Börjel är poet, född 1975 och bosatt i Malmö. Hon har genomgått Skurups folkhögskolas skrivarlinje och har en fil. kand. i litteraturvetenskap. Ida Börjel har tidigare erhållit Borås tidnings debutantpris och Katapultpriset, båda belöningarna 2005.

Verk
Sond. 2004
Skåneradio. 2006
Konsumentköplagen – juris lyrik. 2008