Karin Gierows pris

11 apr 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Ling och MarieLouise Samuelsson Karin Gierows pris för år 2007.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2002 Gunilla Kindstrand, 2003 Carl-Gunnar Åhlén, 2004 Karin Johannisson, 2005 Astley Nyhlén samt 2006 Jonas Ellerström och Marita Jonsson. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Jan Ling är musikforskare, född 1934 i Örebro och bosatt i Göteborg. Efter pianostudier vid Musikhögskolan i Stockholm blev han fil. dr. vid Uppsala universitet 1967. Jan Ling var bland annat amanuens vid Svenskt visarkiv 1959-1961 och lektor vid Musikhistoriska museet 1961-67. Han knöts till Göteborgs universitet 1971, där han blev professor i musikvetenskap 1977 och var rektor 1992-97.

Verk i urval
Svensk folkmusik. 1964, flera upplagor
Nyckelharpan. Diss. 1967
Musiken i samhället. 1980
Europas musikhistoria, del 1-2. 1983-89
Nyckelharpan nu och då. 1991
En rundresa med Charles Burney : 1700-talets musikmiljöer. 2004

MarieLouise Samuelsson är journalist, född 1953 och bosatt i Stockholm. Efter genomgången journalisthögskola kom hon 1978 till Svenska Dagbladet som redigerare vid centralredaktionen. Så småningom knöts MarieLouise Samuelsson till kulturredaktionen på tidningen, där hon under många år gjorde reportage, intervjuer och porträtt samt svarade för radiokritik. Efter en kort tid vid Dagens Forskning är hon nu frilansande journalist vid bland annat Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Kyrkans Tidning. MarieLouise Samuelsson har även givit ut Från Vimmerby till Vasastan, 1987 och Följ med till Irland! 14 dagar på Den gröna ön, 1992.