Karin Gierows pris

21 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna-Lena Laurén och Carl Rudbeck Karin Gierows pris för år 2016. Priset, som instiftades 1976 och utgår ur en stiftelse, vars medel utgörs av Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2013 Marcia Sá Cavalcante Schuback och Ingemar Fasth, 2014 Mats Dahlberg och Arne Ruth samt 2015 Lars Melin och Jayne Svenungsson. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Anna-Lena Laurén är journalist och författare, född 1976 i Pargas i Finland. Efter studier i statsvetenskap och ryska vid Åbo Akademi har hon bland annat arbetat som politisk journalist på Hufvudstadsbladet och som korrespondent för Svenska Dagbladet. För närvarande är hon knuten till Dagens Nyheter som utrikeskorrespondent. Under en tid var hon även Moskvakorrespondent för finska YLE.

Verk:
”De är inte kloka de där ryssarna” – ögonblicksbilder från Ryssland. 2008
I bergen finns inga herrar – om Kaukasien och dess folk. 2009
Sedan jag kom till Moskva. 2010
Frihetens pris är okänt. 2013
Ukraina – gränslandet. Med Peter Lodenius, 2015

Carl Rudbeck är litteraturvetare, kritiker och skribent, född 1943. Han disputerade vid Binghamton State University i New York 1976 med en avhandling om Walter Benjamin. Bland mycket annat har han undervisat på Stockholms universitet och varit redaktör för den liberala tidningen smedjan.com. Han är numera krönikör på Sydsvenska Dagbladet.

Verk:
Den fula ankungen eller den oönskade liberalismen. 1997
Kulturförvandlingen observerad. Om borgerlig kultursyn i dagens kulturklimat. 2008
Islam och liberalismen. 2013