Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Karin Gierows pris

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mohammad Fazlhashemi och Åsa Wikforss Karin Gierows pris för år 2019. Priset, som instiftades 1976, utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond och skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. De senaste årens mottagare av priset har varit Lars Melin och Jayne Svenungsson (2015), Anna-Lena Laurén och Carl Rudbeck (2016), Ulf Danielsson och Kristoffer Leandoer (2017) samt Pekka Särkiniemi och Ann Victorin (2018). Prisbeloppet är på 80 000 kronor vardera.

Mohammad Fazlhashemi är idéhistoriker, född 1961 i Teheran. Han bor och verkar i Sverige sedan 1977. Fazlhashemi disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet 1994 och är numera verksam som professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han har också skrivit ett antal verk som behandlar islam och muslimsk idéhistoria, bland annat Tro eller förnuft i politisk islam (2011) och Visdomens hus: muslimska idévärldar 600–2000 (tillsammans med Ronny Ambjörnsson, 2017).

Åsa Wikforss är filosof och författare, född 1961. Hon disputerade 1996 vid Columbia University i New York och är numera professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör sig kring språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori. 2017 kom Wikforss ut med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender, där hon undersöker fenomenet kunskapsresistens ur ett filosofiskt perspektiv.