Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Karin Gierows pris

2024-05-06

 Simon Sorgenfrei Foto Magnus Liam Karlsson Kristian Wedel Foto Anders Ylander Med Txt

 

Svenska Akademien har tilldelat Simon Sorgenfrei och Kristian Wedel Karin Gierows pris för år 2024. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Simon Sorgenfrei, född 1975 och bosatt i Stockholm, är religionsvetare. Han är professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola, och är där även föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.

Sorgenfreis forskning har huvudsakligen rört islam samt fältet religion och migration, men han har också ett intresse för hur religion kan ta sig uttryck i konst och poesi. Bland hans senare publikationer kan särskilt nämnas Det monoteistiska landskapet. Ivan Aguéli och Emanuel Swedenborg (2018), ”De kommer att vara annorlunda svenskar.” Berättelsen om Sveriges första muslimer (2022) och Näktergalen. Erik Johan Stagnelius (2023).

Sorgenfrei tilldelades 2009 Svenska humanistiska förbundets pris. År 2022 erhöll han en belöning av Kungliga Gustav Adolfs Akademien ur Torsten Janckes minnesfond för sin forskning rörande religion och migration i Sverige, främst boken ”De kommer att vara annorlunda svenskar”. Berättelsen om Sveriges första muslimer.

Kristian Wedel, född 1971 och bosatt i Göteborg, är journalist, författare och underhållare.

Wedel är journalist och redaktör på Göteborgs-Posten, och har som författare bland annat givit ut Staden vid havet (2008), Perspektiv på Göteborg (2009), Historiska nyheter (2010), På Broadway (2011), Den stora flygelskjutningen i Shropshire (2018) och senast Göteborg 400. Stadens historia i bilder (2021).

Bland belöningar Wedel tilldelats kan nämnas Stora Publishingpriset (2009), Götiska förbundets kulturstipendium (2016), Jolopriset (2021) och Publicistklubben Västras stora pris (2022).

Karin Gierows pris instiftades 1976 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. Priset skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. De senaste årens mottagare av priset har varit Göran Sommardal och Klas Åmark (2021), Michel Ekman och Maria Gunther Axelsson (2022) samt Amat Levin och Elisabeth Åsbrink (2024).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02