Karin Gierows pris

20 apr 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Melin och Jayne Svenungsson Karin Gierows pris för år 2015.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2011 Ulrika Knutson och Tore Abrahamsson, 2012 Janken Myrdal och Göran Eriksson, 2013 Marcia Sá Cavalcante Schuback och Ingemar Fasth samt 2014 Mats Dahlberg och Arne Ruth. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Lars Melin är språkvetare och författare, född 1939 och bosatt i Bromma. Han var tidigare knuten till Stockholms universitet som docent i svenska språket. Lars Melin har givit ut flera populärvetenskapliga böcker om språk och språkbruk men även skrivit läroböcker och ett stort antal essäer och artiklar.

Verk under senare år:
Dom bara pratar. Prat. Press. Politik. Med Martin Melin, 2011
Texten med extra allt. Om text, bild och grafisk form i samverkan. 2011
Poletten som trillade ner. Metaforer – hur förstår vi dem? 2012
Money talks. Om kronor, ören, tillgångar, cash flow, likvider, tro, ge och annan bullshit. 2013

Jayne Svenungsson är teolog och författare, född 1973. Hon disputerade på avhandlingen Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi och är professor i systematisk teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Tidigare var hon bland annat knuten till Teologiska högskolan i Stockholm.

Jayne Svenungssons forskning rör sig ofta i gränslandet mellan teologi, filosofi och historia. Hon har varit gästforskare i bland annat Heidelberg, Paris, Glasgow och Oxford. Senast gav hon ut Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling 2014.