Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

2023-06-15

Svenska Akademien har tilldelat Anders Hallengren, Gabriel Itkes-Sznap, Signe Leth Gammelgaard och Sara Pärsson Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för år 2023. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor vardera.

Anders Hallengren, född 1950 och bosatt i Stockholm, är författare, översättare och litteraturforskare. Han disputerade 1994 med en avhandling om Ralph Waldo Emersons filosofi och har varit verksam vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Hallengren är specialiserad på internationella relationer och är en flitigt anlitad föreläsare och konsult i kommunikationsfrågor. Han har från mitten av 70-talet och fram till idag publicerat en mängd historiska och filosofiska skrifter och essäer.

Gabriel Itkes-Sznap, född 1985 och bosatt i Stockholm, är poet och forskare i estetik. Han disputerade 2021 med avhandlingen Nollpunkten. Precisionens betydelse hos Witold Gombrowicz, Inger Christensen och Herta Müller. År 2015 debuterade han med diktsamlingen Tolvfingertal och gav 2021 ut Himlen till munnen tången till hjärtat. Mellan 2007 och 2012 drev Itkes-Sznap bokförlaget Ink och han var med och startade förlaget Lublin press 2014. Sedan 2022 är han verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter.

Signe Leth Gammelgaard, född 1987 och bosatt i Köpenhamn, är litteraturvetare. Hon disputerade 2020 med avhandlingen Indebted Bodies. Debt and Decadence in the Nineteenth-Century Novel. Avhandlingen undersöker skuldmotivet i franska och engelska romaner i förhållande till romanernas stilistiska grepp och estetik. I både avhandling och senare forskning framhåller Gammelgaard en koppling mellan ekonomisk och litterär historia, senast i ett projekt om mellankrigstidens dystopier i Sovjetryssland, Sverige och England. Från september 2023 är hon anställd som postdoktoral forskare vid Lunds universitet.

Sara Pärsson, född 1985 och bosatt i Uppsala, är litteraturvetare, verksam vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Ta sig hem. Skönlitterära skildringar av kvinnan och hemmet från tidigt 1900-tal. Genom analyser av Elin Wägners Pennskaftet, Selma Lagerlöfs Charlotte Löwensköld och Anna Svärd samt Moa Martinsons Mor gifter sig ger Pärsson i sin avhandling en fördjupad bild av tidsperiodens förvandling av bostaden och av kvinnors plats och möjligheter. Avhandlingen tar stöd såväl i den historiska kontexten som i genus- och queerforskning.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. De senaste mottagarna av stipendiet har varit Niclas Johansson (2018), Elisabeth Friis (2019), Björn Sundberg (2020) och Valborg Lindgärde (2021) samt Anna-Klara Bojö, Magnus Florin, Johan Sehlberg och Rikard Schönström (2022).

Svenska Akademien verkar för svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Se vidare svenskaakademien.se/akademiens-priser.

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02