Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

2024-06-13

Smaller Haag Loden Sjöholm M Fotografnamn

Svenska Akademien har tilldelat Ingemar Haag, Sofia Lodén och Cecilia Sjöholm Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för år 2024. Stipendiebeloppet är på 70 000 kronor vardera.


Ingemar Haag
, född 1959 och bosatt i Stockholm, är litteraturvetare. Han disputerade 1999 med avhandlingen Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism och är nu verksam som professor och forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet på Institutionen för kultur och estetik.

Bland Haags övriga skrifter kan nämnas Att gnistra i sitt varas glans. Tankar om språkets föremålslighet och materialitet under 1900-talet (2011) och Vanishing Selves Negotiating Selfhood in Self-Representational Works by Goethe, Sand, and Nietzsche (2021).

Haag har även varit redaktör för ett flertal böcker, bland dem Flerspråkiga elever och deras tillgång till utbildning och språk i skolan – implikationer för lärarutbildningen, Uppföljningsrapport till EUCIM-TE-projektet (2015), Regnet. En antologi om Artur Lundkvist och Maria Wine (2002, tillsammans med Jan Arnald och Johan Persson), Perspectives on ecocriticism. Local beginnings, global echoes (2019, med Karin Molander Danielsson, Marie Öhman och Thorsten Päplow) och senast Rilkes hundar (2021, med Jan Arnald, Petra Gipp, Lukas Göthman, Jan Holmgaard och Kamarade).


Sofia Lodén
, född 1983 och bosatt i Solna, är forskare, verksam som docent i franska vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2012 vid Stockholms universitet med avhandlingen Le chevalier courtois à la rencontre de la Suède médiévale: Du Chevalier au lion à Herr Ivan.

Lodén är författare till French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture (2021). Hon har varit redaktör för flera böcker, bland dem The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and Cultural Transfer. Papers from a Symposium in Stockholm 11–13 October 2012 (2015, tillsammans med Olle Ferm, Ingela Hedström, Jonatan Pettersson och Mia Åkestam), L’expérience des frontières et les littératures de l'Europe médiévale (2019, med Vanessa Obry) och antologin Floire et Blanchefleur en Europe (2022, tillsammans med Vanessa Obry).

Lodén är ordförande för Sveriges unga akademi (2024–2025).

 

Cecilia Sjöholm, född 1961 och bosatt i Saltsjö-Boo, är professor i estetik vid Södertörns högskola. Hon disputerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 1996 med avhandlingen Föreställningar om det omedvetna. Stagnelius, Ekelöf och Norén och i filosofi vid Radbouduniversitetet i Nijmegen i Nederländerna 2002.

Bland Sjöholms verk återfinns Ensam och pervers (1995, tillsammans med Sara Arrhenius), The Antigone complex. Ethics and the invention of feminine desire (2004) och Doing aesthetics with Arendt; How to see Things (2015, på svenska 2020). Senare verk är Utan samvete? Hur vi förlorade vår inre röst (2023) och Through the eyes of Descartes. Seeing, thinking, writing (2024, tillsammans med Marcia Sá Cavalcante Schuback).

Sjöholm har också varit redaktör för bland annat Översättbarhet = Translatability (2011, tillsammans med Sara Arrhenius och Magnus Bergh), Vem är rädd för Lacan? (2017, med Erik Bryngelsson), Aisthesis. Estetikens historia Del 1 och Del 2 (med Sara Danius och Sven-Olov Wallenstein, 2013 och 2023).

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. De senaste mottagarna av stipendiet har varit Björn Sundberg (2020), Valborg Lindgärde (2021), Anna-Klara Bojö, Magnus Florin, Johan Sehlberg och Rikard Schönström (2022) samt Anders Hallengren, Gabriel Itkes-Sznap, Signe Leth Gammelgaard och Sara Pärsson (2023).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02