Kellgrenpriset

20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Piltz Kellgrenpriset för år 2006.

Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Göran Malmqvist, 2002 Sven-Eric Liedman, 2003 Thomas von Vegesack, 2004 Anders Bodegård och 2005 Yvonne Hirdman. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Anders Piltz är latinist, författare och katolsk präst, född 1943 och bosatt i Lund. Han blev fil. dr. i Uppsala 1974 och är professor i latin vid Lunds universitet. Piltz är svensk romersk-katolsk präst inom Dominikanerorden sedan 1987. Han har även ägnat sig åt översättning bland annat av ett flertal skrifter av förre påven Johannes Paulus II. Piltz är en regelbunden medarbetare i flera tidskrifter och tidningar.

Verk (urval)
Prolegomena till en textkritisk ed. av magister Mathias ”Homo conditus”. Diss. Uppsala, 1974
Medeltidens lärda värld. 1978. – 2, rev. uppl. 1998
Mellan ängel och best: människans värdighet och gåta i europeisk tradition. 1991
Som regnet och snön: ett kyrkoår. 1995
Spåren i djupet: om det gudomliga ordets makt. 1997
Det gråtande djuret: människans mångtydighet i europeisk tradition. 1998
Se ansiktet: tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium. 1999
Om Jesus Kristus. Tio teser. 2003
Tidsbilder: sextionio anteckningar. 2005