Kellgrenpriset

20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Harry Järv Kellgrenpriset för år 2007.

Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2002 Sven-Eric Liedman, 2003 Thomas von Vegesack, 2004 Anders Bodegård, 2005 Yvonne Hirdman och 2006 Anders Piltz. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Harry Järv är bibliotekarie och författare, född 1921 i Korsholm i Finland och bosatt i Stockholm. Han tog officersexamen i Finland 1942 och blev löjtnant i infanteriet 1943. Han blev fil. lic. i Uppsala 1954 och var sedan under många år anställd vid Kungl. biblioteket, där han 1981–87 var biblioteksråd och ställföreträdande riksbibliotekarie. Harry Järv blev fil. hed.dr. i Uppsala 1973 och i Åbo 1993. Vid sidan av sitt författarskap har han varit redaktör för flera olika utgåvor och även ägnat sig åt översättningar.

Verk (urval)

Nikolaj Leskov och det ryska samhället. 1950
Kritik av den nya kritiken. 1953
Die Kafka-Literatur : eine Bibliographie. 1961
Frihet, jämlikhet, konstnärsskap : utblickar och författarporträtt. 1974
Konst är kvalitet : kulturpolitiska inlägg och utblickar. 1979
Enfald och mångfald : om tolerans och toleransgränser. 1982
Kunskapens träd : om lagring och spridning av information. 1991
Prometheus’ eld. 1998
Åsikter och avsikter : egna och andras. 2002
Oavgjort i två krig : Finland-Sovjetunionen 1939–1944. 2006