Kellgrenpriset

20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingvar Björkeson Kellgrenpriset för år 2008.

Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Thomas von Vegesack, 2004 Anders Bodegård, 2005 Yvonne Hirdman, 2006 Anders Piltz och 2007 Harry Järv. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Ingvar Björkeson är översättare, född 1927 i Linköping och bosatt i Stockholm. Han bedrev under flera år konst- och språkstudier i Frankrike, Italien och Spanien. Förutom de bokverk han översatt och tolkat har han skrivit ett stort antal artiklar och gjort flera mindre översättningar för olika tidningar och tidskrifter. 1992 utnämndes han till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
 
Översättningar och tolkningar i urval
Charles Baudelaire: Det ondas blommor. 1986, ny utgåva 1989 och 1995
Dante Alighieri: Den gudomliga komedin. Även kommentar, 1983, ny utgåva 1988, 1993, 1995
Homeros: Iliaden. Även kommentar, 1999
Homeros: Odysséen. Även kommentar, 1995, ny utgåva 1996 och 1997
Pier Paolo Pasolini: Calderón. 1990
Pier Paolo Pasolini: Drömmer jag? 1988
Francesco Petrarca: Kärleksdikter. 1989, ny utgåva 1992
Albino Pierro: Knivar mot solen – dikter. 1988
Albino Pierro: Sömnen och döden – dikter. 1985
Pindaros: Olympiska och pythiska oden. Även kommentar. 2008
Theokritos: Sånger. Även kommentar, 2004
Vergilius: Aeneiden. Även kommentar, 1988