Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Kellgrenpriset

2023-12-20

Svante Nordin, Foto Axel Nordin 
Foto: Axel Nordin

Svenska Akademien har beslutat tilldela Svante Nordin Kellgrenpriset för år 2023. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Svante Nordin, född 1946 och bosatt i Lund, är idéhistoriker och författare. Han disputerade 1978 med avhandlingen Interpretation and method. Studies in the explication of literature och är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Tyngdpunkten i Nordins forskning har legat på filosofihistoria. Han har författat flera grundläggande verk om den svenska filosofins historia under 1800- och 1900-talen men även skrivit om internationell filosofihistoria.

Nordin är en av de flitigaste skribenterna och kulturdebattörerna inom svensk idéhistoria och han har författat läroböcker i filosofins och de politiska idéernas historia. Bland hans tidigare verk kan nämnas Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall (1981), Från Hägerström till Hedenius. Den moderna svenska filosofin (1984), Från tradition till apokalyps. Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa (1989) och Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (1995). Bland senare böcker märks Hitlers München (2018), Tanke och dröm. Svensk idéhistoria från 1900 (2021), Filosoferna. Vetenskaplig revolution och upplysning 1650–1776 (2022) och Världsandens partisaner. Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin (2023).

Nordin har även skrivit flera biografier, bland dem Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid (2004) och Sven Stolpe. Blåsten av ett temperament (2014) samt en om akademiledamoten Fredrik Böök (1994).

Nordin har tilldelats ett flertal belöningar, bland dem Tegnérpriset 1994, John Landquists pris 1999 och Stora fackbokspriset 2011, och han nominerades till Augustpriset för Filosofernas krig. Den europeiska filosofin under första världskriget (2002).

Kellgrenpriset, som instiftades 1979 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde. De senaste årens mottagare av priset har varit Fredric Bedoire (2019), Gunnar Broberg (2020), Suzanne Osten (2021) och Anders Cullhed (2022).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02