Kellgrenpriset

20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Stolpe Kellgrenpriset för år 2010.

Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Yvonne Hirdman, 2006 Anders Piltz, 2007 Harry Järv, 2008 Ingvar Björkeson och 2009 Bengt Emil Johnson. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Jan Stolpe är översättare, född 1940 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. lic. 1966. Han har bland annat varit litteraturkritiker i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, BLM och Svenska Dagbladet samt redaktör vid Komma, BLM och FIB/Kulturfront. Under tio år var han litterär rådgivare åt Norstedts förlag. Han har även varit ordförande i Svenska Afghanistankommittén. De senaste tio åren har han vid olika tillfällen undervisat i översättning vid Södertörns högskola och han erhöll professors namn 2001.

Jan Stolpe har översatt ett 80-tal titlar. Bland dessa kan nämnas verk av Adonis, Aristoteles, Balzac, Beckett, Camus, Diderot, Euripides, Gombrowicz, Lévi-Strauss, Longinus, de Montaigne, Platon, Rousseau, Sofokles och Starobinski.