Kellgrenpriset

20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Aris Fioretos Kellgrenpriset för år 2011. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Anders Piltz, 2007 Harry Järv, 2008 Ingvar Björkeson, 2009 Bengt Emil Johnson och 2010 Jan Stolpe. Prisbeloppet är 200 000 kronor. 

Aris Fioretos är litteraturvetare, författare och översättare, född 1960. Efter studier vid Yale University i USA och vid Stockholms universitet blev han fil.dr 1991. Han har skrivit mängder av artiklar och essäer för olika tidningar t.ex. Artes, Ord & bild och Expressen. Under perioden 2003-2007 var han kulturråd vid ambassaden i Berlin och sedan 2010 är han professor i estetik vid Södertörns högskola. Bland de författare Aris Fioretos översatt till svenska märks Paul Auster, Friedrich Hölderlin, Vladimir Nabokov och Peter Waterhouse.

Verk i urval:

Det kritiska ögonblicket – Hölderlin, Benjamin, Celan. Diss, 1991
Den grå boken. 1994
En bok om fantomer. 1996
Stockholm noir. 2000
Sanningen om Sascha Knisch. 2002
Vidden av en fot. 2008
Den siste greken. 2009
Flykt och förvandling – Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm. 2010