Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Kellgrenpriset

2013-12-20

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maciej Zaremba Kellgrenpriset för år 2013. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Ingvar Björkeson, 2009 Bengt Emil Johnson, 2010 Jan Stolpe, 2011 Aris Fioretos och 2012 Agneta Pleijel. Prisbeloppet är 200 000 kronor. 

Maciej Zaremba är journalist, född 1951 och bosatt i Stockholm. Han är född i Poznan i Polen och kom till Sverige som ung 1969. Studier i bland annat historia och idéhistoria ledde fram till en fil. kand. Han är medarbetare vid Dagens Nyheter sedan 25 år och har även varit knuten till redaktionen för Moderna Tider under en period. 

Maciej Zaremba har skrivit flera uppmärksammade reportageserier i Dagens Nyheter. Det har till exempel varit genomgripande studier av den svenska skolan, den svenska sjukvården, invandringen till Sverige och skogsnäringen. Flera av reportagen har sedan samlats i bokform. Han har även givit ut debattböcker i skilda ämnen bland annat om tvångssterilisering, rashygien, EU-perspektivet och den katolska kyrkan.