Kommentar till situationen i Ukraina

3 mar 2022

Svenska Akademien fördömer den ryska regeringens illegala invasion av Ukraina. Akademien uttalar sig normalt inte i politiska frågor, men dess verksamhet är fast förankrad i engagemanget för yttrandefrihet, åsiktsfrihet och rätten att eftersträva kunskap. Den ryska regimens handlingar lämnar den politiska sfären och hotar den världsordning som bygger på fred, frihet och demokrati. Vi förenar oss därför med andra akademier, litterära och kulturella institutioner, lärosäten, försvarare av pressfriheten, människorättsorganisationer och stater i vårt avståndstagande från den ryska regeringens orättfärdiga attack mot Ukraina och dess folk.

***

Comment with regard to Ukraine

The Swedish Academy condemns in the strongest possible terms the Russian regime's illegal invasion of Ukraine. Although it is a long-standing practice of the Swedish Academy not to make political statements, the Academy’s history and mission are deeply rooted in the traditions of freedom of expression, freedom of belief and freedom of inquiry. The Russian regime’s recent actions go beyond politics and threaten the world order that builds on peace, freedom and democracy.  We therefore join the legion of our fellow academies, literary and cultural institutions, places of higher learning, defenders of a free press, human rights organizations and nation states in expressing our abhorrence of the Russian government’s unjustified attack on Ukraine and its people.