Kungen deltog i sammankomst

4 mar 2022

Svenska Akademien sammanträder torsdagar kl. 17, och den enda sammankomst som är offentlig är högtidssammankomsten den 20 december. I stadgarna är inskrivet att Hans Majestät Konungen, Svenska Akademiens höge beskyddare, är välkommen att närvara vid sammankomsterna. Gustaf III, som instiftade Akademien, deltog gärna.

Vid Akademiens sammankomst den 3 mars hedrade Kungen Akademien med sin närvaro. Akademiens direktör Åsa Wikforss ledde sammankomsten.