Ledig tjänst

11 apr 2007

Registrator och arkivföreståndare vid Svenska Akademiens sekretariat

Innehavaren till tjänsten som registrator/arkivföreståndare ansvarar för all registrering och arkivering av Akademiens handlingar. Till denna viktiga funktion räknas t. ex. ansvar för Akademiens arkiv, in- och utgående post, inventarieförteckningar, lokalupplåtelse samt administration vid Akademiens arrangemang. Till tjänsten hör även personaladministration samt vissa tillkommande administrativa sysslor på sekretariatet. Befattningen är en heltidstjänst och ingår i Akademiens sekretariat, som leds av kanslisamordnaren.

Den sökande förutsätts ha högskoleutbildning på det administrativa området eller jämförbar väl dokumenterad erfarenhet från de områden tjänsten omfattar. Stor noggrannhet, samarbets- och organisationsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt gärna ytterligare något språk är nödvändiga förutsättningar för tjänsten.

Frågor om tjänsten kan riktas mot kanslisamordnare Odd Zschiedrich, tel 08-555 125 02 eller e-post oz@svenskaakademien.se.

Ansökan skall insändas senast den 21 april 2007 till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm.