Margit Påhlsons pris

17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Platzack Margit Påhlsons pris på 120 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Sture Allén, 2001 Thorsten Andersson, 2002 Lennart Elmevik, 2003 Bengt Nordberg och 2004 Mirja Saari.

Christer Platzack är språkvetare, född 1943 och bosatt i Lund. Han blev fil. dr 1974 och är nu professor vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet.

Verk i urval
- Läsbarhetsforskning : en översikt, 1971
- Språket och läsbarheten : en studie i samspelet mellan läsare och text, 1974
- The semantic interpretation of aspect and aktionsarten : a study of internal time reference in Swedish, 1979
- Meningsbyggnaden i några fornsvenska prosakrönikor, 1980
- Modern grammatisk teori : en introduktion till EST, 1982
- Introduktion till generativ transformationsgrammatik, 1983
- The role of inflection in Scandinavian syntax (tills. m. Anders Holmberg), 1995
- Svenskans inre grammatik : det minimalistiska programmet : en introduktion till modern generativ grammatik, 1998

Redaktörskap i urval
- Svenskans beskrivning 8: Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 8, Lund [20-21 april] 1974, 1974
- The acquisition of Swedish grammar (tills. m. Gunlög Josefsson och Gisela Håkansson), 2003