Margit Påhlsons pris

23 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Svensson Margit Påhlsons pris 2017 på 200 000 kronor. Priset utgår ur en stiftelse, som grundas på en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2013 Britt-Louise Gunnarsson, 2014 Lars-Gunnar Andersson, 2015 Kenneth Hyltenstam och 2016 Sture Berg.

Jan Svensson är språkvetare, född 1950 och bosatt i Lund. Han blev fil.dr 1981 vid Lunds universitet med avhandlingen Etermediernas nyhetsspråk. Studier över innehåll och informationsstrukturer. Senare verkade han som professor i nordiska språk i Lund. Jan Svensson har varit redaktör för flera verk och skrivit ett stort antal artiklar i språkvetenskapliga utgåvor och tidskrifter.

Verk i urval:
Nusvensk grammatik. Med N. Jörgensen, 1986
Språk och offentlighet. 1993
Svensk sakprosa. Med O. Josephson och S. Selander, 1996
Fattigvårdens texter. Studie av den socialpolitiska diskursen i Sverige under 1700- och 1800-talet. 1997