Margit Påhlsons pris

8 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Engstrand Margit Påhlsons pris 2020. Priset utgår ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond och utdelas till personer som genom sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit Sture Berg (2016), Jan Svensson (2017), Per Lindblad (2018) och Stig Eliasson (2019). Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Olle Engstrand är språkvetare, född 1943 och bosatt i Uppsala. Han blev fil.dr 1983 vid Uppsala universitet och är numera professor emeritus i fonetik vid Stockholms universitet. Engstrand har intresserat sig mycket för svenskans uttalshistorik och har utöver ett hundratal forskningsrapporter skrivit läroböckerna Fonetikens grunder (2004) och Fonetik light (2007), samt de populärvetenskapliga böckerna Hur låter svenskan, ejengklien? (2012), Kan du säga Schweiz? (2016) och Hundra nyanser av indoeuropeiska. Om moderspråket och hennes döttrar (2019).