Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Margit Påhlsons pris

2023-04-14

 

Åke Viberg Färg Mindre
Svenska Akademien har beslutat tilldela Åke Viberg Margit Påhlsons pris för år 2023. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Åke Viberg, född 1945, är professor emeritus i lingvistik vid Uppsala universitet och var tidigare verksam vid Institutionen för lingvistik och filologi vid nämnda lärosäte. Han disputerade vid Stockholms universitet 1981 med avhandlingen Studier i kontrastiv lexikologi. En typologisk och kontrastiv jämförelse av tre semantiska fält i svenskan: perceptionsverb, kognitiva predikat, emotiva predikat. Hans forskning har främst handlat om andraspråksinlärning och om typologisk och kontrastiv jämförelse av grammatik och ordförråd i svenskan och andra språk (svenskans typologiska profil).

Viberg har tillsammans med Kerstin Ballardini och Sune Stjärnlöf givit ut Svensk grammatik på svenska, som har översatts till 17 andra språk.

Bland övriga publikationer av Viberg kan särskilt nämnas boken Vägen till ett nytt språk (1987) och artiklar om svenskan i internationella tidskrifter såsom ”The lexical typological profile of Swedish mental verbs” (i Languages in Contrast, 2005), ”Language-specific meanings in contrast. A corpus-based contrastive study of Swedish få ’get’” (i Linguistics, 2012), ”Sensation, perception and cognition: Swedish in a typological-­contrastive perspective” (i Functions of Language, 2015) och ”Contrasting semantic fields across languages” (i antologin New approaches to contrastive linguistics (De Gruyter, 2020).

Margit Påhlsons pris utgår ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond, inrättad 1981, och skall utdelas till personer som genom sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit Stig Eliasson (2019), Olle Engstrand (2020), Lena Ekberg (2021) och Lars Wollin (2022).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02