Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Margit Påhlsons pris

2024-03-27

Björn Melander Foto Henrik Zetterberg
Foto: Henrik Zetterberg

Svenska Akademien har beslutat att tilldela Björn Melander Margit Påhlsons pris för år 2024. Prisbeloppet är 225 000 kronor.

Björn Melander, född 1958 och bosatt i Uppsala, är språkvetare. Han disputerade 1991 med avhandlingen Innehållsmönster i svenska facktexter och är sedan 2003 professor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Utöver sin verksamhet som forskare och lärare har Melander innehaft en rad ledningsuppdrag: prefekt för Institutionen för nordiska språk, föreståndare för Campus Engelska parken och dekan för språkvetenskapliga fakulteten.

Melander har kartlagt svenskans användning i EU-sammanhang och han var huvudsekreterare i den parlamentariska utredningen Kommittén för svenska språket som 2002 lade fram sitt betänkande ”Mål i mun”. Han har under drygt 20 år varit redaktör för tidskriften Språk och stil.

Bland Melanders verk kan särskilt nämnas Anglifiering och internationalisering. Om förändrade textmönster i svenska medicinska artiklar under efterkrigstiden (1994), Vetenskap och underhållning. Den allmännyttiga uppsatsen i den svenska almanackan från 1749 till 1990 (1999), Språkpolitik och samtalsspråk (2003), ”Det språk som skrifves af alla svenskar, hvilka icke kunna skrifva: Om skollärare John Chronschough och språkhistorien (2015) och Ansvar för en unik resurs. En genomlysning av språkutbildningen vid Uppsala universitet (2016).

Som redaktör har Melander bland annat arbetat med Svenskan som EU-språk (i Ord och stil, 2000), Verklighetens texter. Sjutton fallstudier (med Björn Olsson, 2001) och senast Språkrådet rekommenderar. Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor (med Maria Bylin, 2023).

Melander är ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala samt ordförande i stiftelsen Erik Wellanders fond. 

Margit Påhlsons pris utgår ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond, inrättad 1981, och skall utdelas till personer som genom sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit Olle Engstrand (2020), Lena Ekberg (2021), Lars Wollin (2022) och Åke Viberg (2023).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02