Margit Påhlsons pris

26 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Josephson Margit Påhlsons pris 2009 på 180 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2004 Mirja Saari, 2005 Christer Platzack, 2006 Tor G. Hultman, 2007 Mats Thelander och 2008 Marketta Sundman. 

Olle Josephson är språkvetare, född 1950 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. dr 1982 och är universitetslektor och docent vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Han var 2000–2006 föreståndare för Svenska språknämnden och 2006–2008 chef för Språkrådet. Olle Josephson skriver regelbundet om språkfrågor i bland annat Svenska Dagbladet och Språktidningen och är även en flitig medarbetare i Sveriges radio. Han sitter sedan länge i redaktionskommittén för Strindbergsutgivningen.
 
Skrifter i urval:
Svåra ord. En undersökning av förståelsen av 153 ord från ekonomiska, sociala och politiska sammanhang. Diss, 1982
Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Med Arne Jarrick, 1988
Vad läsarna läste. 1800-talets religiösa traktater. 1997
Språknämndernas roll, framtid och uppgifter. En självrannsakande språkvårdarenkät. Språk i Norden, 2002
Ju – ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. 2004
Modernt genombrott eller modernitetens genombrott? Språk och samhälle i Sverige mot 1800-talets slut. Svenska språkets historia 9, 2007
 
Redaktörskap i urval:
Arbetarna tar ordet. Språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse. 1996
Stilstudier – språkvetare skriver litterär stilistik. 1996
Svenskan i IT-samhället. 1997
Ordet är en makt. Svenska tal från Torgny lagman till Carl Bildt och Mona Sahlin. Med Kurt Johannesson och Erik Åsard. 1998