Margit Påhlsons pris

27 mar 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Britt-Louise Gunnarsson Margit Påhlsons pris 2013 på 180 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Marketta Sundman, 2009 Olle Josephson, 2010 Jan Einarsson, 2011 Sven-Göran Malmgren och 2012 Barbro Söderberg.

Britt-Louise Gunnarsson är språkvetare, född 1945 och bosatt i Uppsala. Hon blev fil. dr vid Uppsala universitet 1982 med avhandlingen Lagtexters begriplighet. Vid Institutionen för nordiska språk vid samma lärosäte blev hon sedan professor i modern svenska med särskild inriktning mot sociolingvistik. Hon har varit redaktör för flera språkvetenskapliga utgåvor.

Verk (urval):
Fackspråkens framväxt. Tillsammans med Björn Skolander, 1991
Skrivande i yrkeslivet. En sociolingvistisk studie. 1992
Professional discourse. 2009
Languages of science in the eighteenth century. 2011