Några ändringar i almanackans namnlängd fr.o.m. 2015

16 maj 2013

Namnlängden av år 2001 förvaltas av Namnlängdskommittén, som består av professor Sture Allén, Svenska Akademien, docent Eva Brylla, Institutet för språk och folkminnen, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, och professor Lennart Elmevik, Vitterhetsakademien. Kommittén är enligt sitt uppdrag återhållsam men har beslutat att av olika skäl göra två tillägg i namnlängden fr.o.m. 2015. Den 23 juli sätts Emmy in vid sidan av Emma och den 26 juli Jasmine vid sidan av Jesper. De båda senare namnen har persisk bakgrund.

Antalet namn i namnlängden är drygt 600, hälften kvinnonamn och hälften mansnamn. Det totala antalet olika förnamn i Sverige är i runt tal 150 000. En stor del av dem är språkligt besläktade varianter av namnlängdens namn. Med anknytning till Kristina och Kerstin den 24 juli finns exempelvis Christa, Christiane, Kickan, Kicki, Kirsten, Kirsti, Kristin, Ninna, Stina, Tina och Titti. De som har namn som dessa kan fira namnsdag den 24 juli. De viktigaste varianterna av namnlängdens namn finns angivna i Akademialmanackan, utgiven av Svenska Akademien.

I Namnlängdsboken 2000 beskrivs arbetet på namnlängden och tankarna bakom den. För eventuella ytterligare upplysningar kontakta Institutet för språk och folkminnen, telefon 018-65 24 45.