Nobelprisen i litteratur för år 2018 och 2019

10 okt 2019

 

2018 års pris tilldelas den polska författaren

Olga Tokarczuk

för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform.

Olga Tokarczuks Nobelföreläsning »

2019 års pris tilldelas den österrikiske författaren

Peter Handke

för ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet.

Peter Handkes Nobelföreläsning »

Ständige sekreteraren

Biobibliografi 2018 (Olga Tokarczuk)
Biobibliografi 2019 (Peter Handke)

Läs mer på www.nobelprize.org