Ny ledamot i Svenska Akademien

19 okt 2018

Vid sin sammankomst igår beslöt Svenska Akademien att till ny ledamot utse litteraturvetaren Mats Malm. Han efterträder Klas Östergren på stol 11. H.M. Konungen har idag lämnat sitt medgivande till invalet.

Mats Malm, född 1964, är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han disputerade 1996 på en avhandling om göticismen och har skrivit böcker om bland annat den tidiga romanen i Sverige och om hur läsningen av litterära verk har förändrats. På senare tid har han främst ägnat sig åt utveckling av nya forskningsmetoder kring stora textbaser och han är föreståndare för Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur. Mats Malm arbetar även med översättning, och har bland annat översatt isländska sagor och Snorres Edda. Frågor om översättning och hur litterära verk förändras när de förs över till nya språk återkommer i hans forskning. Han är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien och ingår i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet.

Mats Malm kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december.