Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Ny ledning för SAOB

2015-06-01

Svenska Akademien har till ny administrativ chef för Svenska Akademiens ordbok i Lund utsett Christian Mattsson. Han är född 1966 och bosatt i Stockholm.

Christian Mattsson är ordboksförfattare och encykloped och har varit redaktör för ett antal resehandböcker och ordböcker. Under flera år har han varit ansvarig projektledare för det så kallade Lexinprojektet. Lexinordböckerna, det vill säga lexikon för invandrare, har spelat en betydande roll i undervisningen i svenska som andraspråk. För närvarande är Christian Mattson vikarierande avdelningschef på Språkrådet och tillträder sin nya tjänst den 1 oktober i år.

Huvudredaktör vid ordboksredaktionen kommer framledes Bo-Anders Wendt att vara. Han är född 1965 och har tidigare arbetat som redaktör vid ordboken under många år. Han disputerade i nordiska språk 1997 på avhandlingen Landslagsspråk och stadslagsspråk. Den huvudsakliga inriktningen på hans forskning är stil- och språkhistoria.

Den nuvarande ordbokschefen Anki Mattisson går i pension den 31 augusti.