Ny ständig sekreterare i Svenska Akademien

26 apr 2019

Vid sin sammankomst på torsdagen beslöt Svenska Akademien att till ny ständig sekreterare från den 1 juni 2019 utse Mats Malm. Han efterträder Anders Olsson, som varit ständig sekreterare sedan den 1 juni 2018.

”Jag är mycket glad över förtroendet och ser fram emot att ta mig an det hedersamma uppdraget som Svenska Akademiens ständige sekreterare”, säger Mats Malm. ”Jag kommer att tillsammans med Akademiens ledamöter och medarbetare fortsätta det viktiga förändringsarbete som Akademien har påbörjat.”

Mats Malm, född 1964, är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han disputerade 1996 på en avhandling om 1600- och 1700-talens nationalistiska kultur och har skrivit böcker om bland annat den tidiga romanen i Sverige, om barocken och om hur läsningen av litterära verk har förändrats. På senare tid har han främst ägnat sig åt utveckling av nya forskningsmetoder kring stora textbaser och han är föreståndare för Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur. Mats Malm arbetar även med översättning, och har bland annat översatt isländska sagor och Snorres Edda. Frågor om översättning och hur litterära verk förändras när de förs över till nya språk återkommer i hans forskning. Han är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, och ingår i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet.

En utförligare presentation av Mats Malm finns här »