Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Ny upplaga av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO)

2021-05-17

Idag släpps andra upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). SO är Sveriges mest informationsrika definitionsordbok. Ordboken är gratis tillgänglig som app för iOS och Android samt på Svenska Akademiens ordboksportal, www.svenska.se.

En av Svenska Akademiens viktigaste verksamheter är att främja det svenska språket, bl.a. genom att göra ordböcker tillgängliga för alla. På uppdrag av Svenska Akademien arbetar ett forskarlag vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet med att utveckla, modernisera och förbättra ordboken.

Svenska Akademien ger ut tre olika ordböcker, och kring de två samtidsordböckerna har vi sedan länge ett mycket fruktbart samarbete med forskarna vid Göteborgs universitet. Det är deras djupa kunskaper och kreativa arbete som gör Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordlista till så rika ingångar till språket. Samtidsordböcker av det här slaget behöver ju uppdateras för att vara relevanta, och när nu andra upplagan av Svensk ordbok blir helt digital kan vi lättare hålla den aktuell med nya uppdateringar, i närmare takt med samhället, säger Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare.

SO ger en ingående beskrivning av moderna svenska ord med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Ordboken tillhandahåller även ljudfiler med inspelat uttal.

Liksom den första upplagan (från 2009) innehåller SO närmare 65 000 uppslagsord. I samband med revideringen har ett antal nya uppslagsord lagts till medan andra har gallrats ut. Detta arbete har skett för att ordboken även i fortsättningen ska spegla ett samtida svenskt ordförråd. Vidare har betydelsebeskrivningarna uppdaterats och språkexempel moderniserats. Därutöver har kommentarer om uppslagsordens stil och bruklighet reviderats och fler konstruktionsuppgifter tillfogats. Ordboken utnyttjar också det digitala mediet bland annat genom många klickbara länkar, som låter användarna lättare förflytta sig inom ordboken och se samband mellan ord och grupper av ord.

Svenska Akademien ger ut tre ordböcker:
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en definitionsordbok med fokus på samtida ords betydelser och användning. Där finns också ljudfiler med inspelat uttal.
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) kartlägger och ger råd för stavning och böjning av modern svenska.
Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok som redogör för hur svenskan har använts från 1521 fram till idag.

SO och SAOL finns som gratisappar. Samtliga ordböcker ingår i Svenska Akademiens ordboksportal www.svenska.se och är fritt tillgängliga för alla. Mer information om SO finns på www.svenskaakademien.se och på www.gu.se/svenska-spraket/svensk-ordbok

För pressfrågor, kontakta:
Louise Hedberg, kansliansvarig på Svenska Akademien
louise.hedberg@svenskaakademien.se