Nya ledamöter i Svenska Akademien

5 okt 2018

Vid sin sammankomst igår beslöt Svenska Akademien att till nya ledamöter utse juristen Eric M. Runesson, som efterträder Lotta Lotass på stol 1, och författaren Jila Mossaed, som efterträder Kerstin Ekman på stol 15.

Eric M. Runesson, född 1960, är jur.dr och docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit verksam som advokat och adjungerad professor i Lund och Stockholm. Runesson har stor erfarenhet av skiljemanna- och medlingsuppdrag. Han är numera justitieråd i Högsta domstolen.

Jila Mossaed föddes 1948 i Teheran och kom till Sverige 1986. På persiska har hon givit ut två romaner och sex diktsamlingar. Därefter har hon utkommit med sju diktsamlingar på svenska, senast Vad jag saknades här. Jila Mossaed har tilldelats en rad litterära priser, däribland Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2016.

De två nya ledamöterna kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december.