Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Nya ledamöter i Svenska Akademien

2020-10-13

Svenska Akademien har beslutat att till nya ledamöter utse författaren och journalisten Ingrid Carlberg, som efterträder Göran Malmqvist på stol 5, och författaren, kritikern och översättaren Steve Sem-Sandberg, som efterträder Kristina Lugn på stol 14.

Ingrid Carlberg, född 1961, har bland annat varit journalist vid Dagens Nyheter och gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet, samt utnämnts till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet. Av de böcker hon givit ut kan nämnas Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader (2008), ”Det står ett rum här och väntar på dig …”. Berättelsen om Raoul Wallenberg (2012) och Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (2019).

Steve Sem-Sandberg, född 1958, var länge knuten till Svenska Dagbladet och verkar som kritiker på Dagens Nyheter. Som översättare har han bland annat arbetat med verk av John Berger, Thomas Hylland Eriksen, Jon Fosse och Edwin Muir. Till hans senaste böcker hör De fattiga i Łódź (2009), De utvalda (2014), Stormen (2016), W. (2019) och Jägarna i Armentières (2020).

De två nya ledamöterna kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december.