Offentliggörande av Nobelarkivet 1970

7 maj 2021

Från och med måndag 10 maj finns möjlighet att boka tid för att ta del av handlingarna ur Nobelarkivet från 1970.
Besök tas emot efter överenskommelse.
Kontakt: arkiv@svenskaakademien.se