Överenskommelse om ramavtal

13 maj 2006

En överenskommelse om ett ramavtal har träffats mellan Litteraturbanken och de organisationer som tillvaratar litterära upphovsmäns upphovsrättsliga intressen.

Litteraturbanken utgör en tjänst som bevarar och tillgängliggör digitala versioner av svenska litterära och vetenskapliga verk i original och översättning. Litteraturbanken är gratis för användarna och i första hand tänkt för forskare, studenter, gymnasister och litterärt allmänintresserade.

Ett problem i uppbyggnaden av banken har varit det rättighetsskyddade materialet. Detta har nu fått sin lösning genom att ett ramavtal ingåtts mellan Litteraturbanken och upphovsrättsinnehavarnas organisationer (Administration av Litterära Rättigheter, Sveriges Författarförbund, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund). Avtalet reglerar upphovsrätt och ersättning för de texter från rättighetsskyddade verk, som kommer att tillgängliggöras på Litteraturbanken.

Ramavtalet löper i första hand fram till årsskiftet 2007/2008, men avsikten är att avtalet skall förlängas med ett år i taget. Ersättningen bygger på en trappstegsmodell, där utgångssumman för ett verk är 10 000 kronor per år medan ersättningen efter tre år ligger på 25 % av beloppet. Även enskilda artiklar omfattas av avtalet enligt en särskild modell.

Litteraturbanken är en ideell förening, där Kungl biblioteket, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska Vitterhetssamfundet och Vitterhetsakademien är medlemmar.

För mer information hänvisas till www.litteraturbanken.se. Litteraturbanken presenteras under Bok & Bibliotek i Göteborg i Svenska Akademiens monter B 01:01, där bland annat Litteraturbankens styrelseordförande Horace Engdahl och Litteraturbankens föreståndare Mats Malm kommer att finnas.

Länk: Besök www.litteraturbanken.se