Presskonferens - J.M.G. Le Clézio

27 nov 2008

I samband med att årets Nobelpristagare i litteratur, Jean-Marie Gustave Le Clézio, anländer till Stockholm hålls en presskonferens lördagen den 6 december kl. 09.00-09.45.

Presskonferensen äger rum på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8.
Entré: Spegelentrén
Kontakta Ulrika Kjellin på Svenska Akademien för att anmäla dig till presskonferensen.
Ingen ackreditering behövs, men medtag presskort och ID.

E-post: ulrika.kjellin@svenskaakademien.se