Pressmeddelande

12 dec 2018

Svenska Akademien beklagar att ärkebiskop Antje Jackelén valt att inte delta i högtidssammankomsten den 20 december.

Akademiens hållning i de frågor som diskuterats under det gångna året är tydlig, men jag är medveten om att bilden grumlats till följd av enskilda uttalanden trots att vi tagit avstånd från dessa. Jag ser högtidssammankomsten som ett välkommet tillfälle att ytterligare förtydliga hur vi ser på Akademiens ansvar och beskriva vägen mot ett restaurerat förtroende. Vi delar ärkebiskopens förhoppning om att förtroendet för Svenska Akademien ska kunna återställas.

Anders Olsson
Svenska Akademiens ständige sekreterare