Pressmeddelande från Oldbergska stiftelsen

16 jun 2016

Vera och Greta Oldbergs stiftelse tilldelar den danska etnologen Sarah Holst Kjær ett stipendium för ett forskningsuppehåll i Sverige från och med hösten 2016.

Sarah Holst Kjær är född 1972. Hon blev MA i Scandinavian Folklore Studies vid Köpenhamns universitet år 2000 och disputerade 2009 vid Lunds universitet på avhandlingen Sådan er det at elske. En kulturanalyse av parforhold. Avhandlingen gäller familjebildning. Ämnesmässigt besläktad är den plan hon presenterat för den forskning hon skall utföra i Sverige. Den kommer att ta sikte på norska, svenska och danska mödrar och barn i en urban miljö, framför allt deras vardagsliv och livsstilar. Forskningen kommer att bedrivas vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Stipendiet uppgår till 150 000 svenska kronor.

Svenska Akademien har en nära koppling till Vera och Greta Oldsbergs stiftelse, då det i stadgarna föreskrivs att Akademien skall utse en ledamot i styrelsen, som består av tre personer. Traditionen bjuder att denna ledamot också är ordförande.